Социална фобия

Социалната фобия е вид тревожно разстройство, чиято основна проява е интензивен страх от това да не се изложим и провалим пред другите хора, или да не бъдем унижени или отхвърлени от околните. Този страх се появява, когато сме в някаква социална ситуация, обикновено при общуване, говорене пред публика, хранене на обществено място, изпит, срещи с противоположния пол и др. Страхът се придружава от разнообразни телесни прояви – треперене, изчервяване, изпотяване, прималяване, повдигане, сърцебиене, подкосяване на краката, заекване и т.н. Често пациентите са убедени, че тези телесни усещания са основния им проблем. Последствието от социалната фобия е избягване на социалните ситуации, които предизвикват страх.

Тревожността при социална фобия се състои от няколко групи прояви:
1. Негативни мисли: (напр. „Ще се проваля“, „Ще кажа нещо глупаво“, „Ще ми се присмеят“, „Ще видят, че пея ужасно“, „Ще си помислят, че съм много грозен/грозна“, „Ще блокирам и нищо няма да мога да кажа“ и т.н.)
2. Емоционални прояви (тревожност, напрегнатост, страх, паника)
3. Телесни прояви (треперене, изчервяване, изпотяване, повдигане, заекване и т.н.)