Случи ми се Ти

Ти ми се случи
и след теб
отсъствието
никога не се е усещало толкова истинско.

Коя бях преди
Не помня.
Ти ми се случи
и превърнах се в присъствие.

Мислех, че ти ме пазиш,
А ти – че аз пазя теб.
А може би бе любовта
Тази, която ни пазеше двама.

Ти ми се случи
и аз пристигнах
При себе си.
У дома.
За да открия, че теб вече те няма.
Пристигнах си…
Сама.

Pollini

17.11.2018