Психологични фактори при психосоматични заболявания

Психосоматичните заболявания са редица телесни заболявания, при които психологични или поведенчески фактори играят роля за появата им. Тези са най-често емоционални симптоми (тревожност, безпокойство, съмнения, страхове, колебания на настроението), стресови фактори (междуличностни конфликти, проблеми в работата, житейски перипетии), личностови фактори могат да бъдат неблагоприятни нагласи на личността, непечеливши  методи за справяне).

Психосоматичните заболявания включват някои сърдечно-съдови заболявания (хипертония, исхемична болест на сърцето), белодробни заболявания (астма), стомашно-чревни заболявания (язвена болест, синдром на раздразненото черво, колити, гастрити), ендокринни заболявания (диабет, болести на щитовидната жлеза), кожни заболявания (дерматит, уртикария), алергии и др.

Психосоматичните заболявания, сами по себе си, често се „допълват“ с букет от психични прояви – тревожности, депресии, потъване, апатия, страхове, които изискват отделно и навременно лечение. Лечението на тези душевни симптоми много добре се повлиява от психотерапия, съпътстваща соматичното (телесно) лечение, което е медикаментозно в голям процент от случаите.

Психотерапията дава нов един поглед над случващото се, отваря неподозирани пространства и нерядко се подобрява освен психичното, и физичното здраве на клиента.