Посттравматично стресово разстройство

Посттравматичното разстройство възниква като лседствие от сериозно стресово събитие. Често то е заплаха за живота или разрушаващо го. Такива събития са: физическо или сексуално насилие (отвличане, изнасилване), тежки катастрофи, природни бедствия – земетресения, военни действия, др.

Симптомите възникват след като всичко е преминало, на лице е успокояване от няколко седмици или месеци след преживяното травматичното събитие. Точно когато човек смята, че се е справил, се появяват симтпми като:

– Повторно изживяване на травмата – повтарящи се изживявания за изминалите сцени с ярки представи („flashbacks“) ,  кошмарни сънища
–  Изразен стрес при ситуации, които човека свързва с травматичната случка,  и оттам той започва стремително да избягва хора и места, които му напомнят за травмата
–  Емоционална апатия, притъпяване и неизпитване на удоволствие, липса на интерес към обичайни дейности ,изолация, а от друга страна – раздразнителност и гняв
–  Нарушен сън, трудно концентриране, „бягане“ на вниманието, тревога и депресивни симптоми, отчаяние, мисли за самоубийство, ненамиране на смисъл в живота, загуба на ищах за живот.