ПОСЛЕДЕН ТАНЦ

Събуди се
Събуди се и танцувай
Танц до края на любовта
Събуди се и целувай
Не утре. Сега

Покани я на последния ви танц,
с който празнувате вечността.
Докосни я с гола душа.
Танцувай през любовта!

Стой буден.
За танца ви чуден,
събрал две тела,
разтуптял две сърца-
в плен на любовта.

Не заспивай, преди да си отворил очи,
не се буди, преди да си ги затворил.
Как иначе ще оцениш светлината,
когато не си стоял сам в мрака.

Събуди се и бленувай,
живей, не тълкувай.
Тя е пред теб с очи на сърна-
завърти я като бурна вълна!

Покори я.
Това иска всяка жена.
Погали я,
на ръце я понеси.
Умът й възбуди.
От далечен кладенец вода й донеси
Защото само нейната усмивка
ще те отнесе в омайни земи

Там, където жив си.
Жив и силен.
Нейният избраник –
бъди далновиден.

Оставете съмненията,
забравете обвиненията.
Избягайте в прерията,
изтанцувайте тихо вашия танц.

Танц на двама отделни
Ненуждаещи се един от друг,за да оцелеят
Но неискащи един без друг да пеят.
По отделно не живеят, линеят.
За заедност и буря копнеят.
И сякаш егото спира ги?
Не смеят.

Измислете вашите стъпки,
нека не отговарят на чужди калъпи.
Танцувай с нея горещия й танц,
остави се жив да изгориш.

Обичай, не се вричай.
Танцувай до края на любовта.
И след това…

Не отлагай любовта
Покани я на последния ви танц
Посвети го на вечността
Сега

Pollini