Паническо разстройство (паник атаки)

Паническото разстройство е едно от най-честите тревожни разстройства – общата заболеваемост е около 3% от населението. Основни симптоми са т.нар. панически атаки, които възникват неочаквано, внезапно, без конкретен повод и се изразяват в преживяване на интензивна тревожност и страх. Това се съпровожда от разнообразни телесни симптоми: сърцебиене, „прескачане” на сърцето, изпотяване, треперене, чувство за недостиг на въздух, стягане в гърдите, топка в стомаха, гадене, световъртеж или усещане за нестабилност, подкосяване на краката, студени тръпки или топли вълни и други. Те не са предизвикани от някакво телесно заболяване, но са плашещи и драматични, поради което се развива страх от смърт, инфаркт, удар, припадане, загуба на контрол или полудяване. При по-продължителен ход може да се развие вторична агорафобия или депресивни прояви.