Маски

Тя имаше небесно синя душа
Същата имаше и той.
Той държеше своята скрита.
Същото правеше и тя.
Те търсиха сродни души
през целия си живот.
А когато два пъти се разминаха
така и не разбраха,
от маските си не се разпознаха,
че са един за друг не провидяха.

Маските. Те ги изиграха.

Pollini

14.11.2018