Как си? „Добре съм“

 

 

Как си?

Добре съм!

„Добре съм”, казваш

А на втори глас

Душата ти говори:

„Зле си , зле си”

 

Живеем по енерция

По енерция говорим

Ставаме, лягаме

Някому нещо ще сторим

 

Пък на недоразбрали

Ще се престорим

Или на хора „с лек поглед за света”

А отвътре….. яма зее

Празнота

 

Духне ли те истината

Ще те отвее

И теб, и мен

И цялата фалшива веселба

 

Намираме сили

Да нямаме сили

Само…

В самота

Сладка мъка

Горчива тишина

 

Pollini