Как ви манипулират и влияят на емоциите, мисълта възприятията ви, за токсичните взаимоотношения

 

 

 

Психологическата манипулация може да бъде дефинирана като упражняване на влияние чрез емоционално и умствено изкривяване на възприятията на манипулирания с цел контрол, власт и дивиденти.

 

Манипулаторите използват съзнателни тактики за постигане на целите си. Един от начините да се защитим от тях е да се научим да разпознаваме тактиките, които те умело използват, за да ни въздействат.

 irresponsible

1.Тактика на проектиране на вината – Това е склонността на манипулаторите да обвиняват другите и обстоятелствата (ситуацията) за собствените грешки и провали. Манипулативният индивид го прави напълно съзнателно. По този начин той бяга от собствената си отговорност. Понякога, в разговорите, те привличат вниманието ни на уникално трудните обстоятелства, в които са били поставени. Те изпускат собствения принос в  в ситуацията.

 

 1. Тактика на жертвата– Манипулаторите често се маскират в ролята на жертва .Те рядко се чувстват наистина така, но много искат останалите да ги виждат като ранени и страдащи. Те са се научили много добре да управляват чувството на жертвеност в своя полза. Целта им е да предизвикат симпатия у другите, която да използват на по-късен етап за своя емоционална изгода.

 lier

 1. Тактика на миниминизацията, подценяването – Когато се използва тази техника манипулативният индивид се опитва да ни убеди, че грешките, които е направил, не са толкова големи и нараняващи ни .Те представят грешките, които са направили, като съвсем банални. Използват механизма на тривиализацията, за да омаловажат последствията от тях.

 

Манипулаторите могат да признаят за една много малка част от направеното (обикновено най-малката). Те се опитват да управляват впечатлението ви в посока омаловажаване на сериозността на стореното. Проблемът е, че когато се подценяват грешките, често тяхното поведение се възпроизвежда отново и отново. Тази техника се облича в думи като ”Какво толкова е станало?” ; “ На всички се случва да грешим”.

 

 1. Тактика на засрамването– При тази техника ще използват всичките си усилия да се почувствате засрамени от това, че ги обвинявате неправомерно за направеното от тях.

 amnesia

 1. Тактика на постоянните извинения– При тази техника манипулаторите ви се извиняват често и се опитват да ви убедят, че това повече никога няма да се повтори. Целта им е да отклонят вниманието ви от станалото и да ви фокусират в картината на едно безоблачно бъдеще.

 

 1. Tактика на отричането от думите– При тази техника първоначално манипулаторите казват нещо, а малко по-късно се отричат от думите си. Карат ви да се чувстваме така сякаш трябва да си водите записки, когато разговаряме с тях.

 

 1. Тактика на непоемането на отговорност– При нея те обикновено отказват да поемат всякаква отговорност за постъпките си. Грешките винаги се дължат изцяло на външните обстоятелства и на случайното стечение на събитията.

 bounderies

 1. Тактика на предизвиканото съчувствие– При тази тактика в каквото и трудна ситуация да попаднете, те ще се опитат да ви убедят, че са  преживели много повече от вас като напълно отричат силата и валидността на вашите собствени чувства. Вие се чувствате сякаш нямате право на собствени емоции. Тази тактика се облича в думи като ”А ако знаеш на мен какво ми се случи…Твоето са лиготии…Стегни се „ и т.н.

 

 1. Тактика на подправеното невежество – При тази тактика манипулаторите ще се опитат да ни убедят, че не са имали абсолютно никаква информация за ситуацията, в която са попаднали. Играели са напълно на сляпо.По този начин те се опитват да ви вкарат в ролята на фалшиви обвинители.Тази техника се облиза в думи като : “Не знаех че…”

 

 1. Тактика на ласкателството– При нея чрез правене на постоянни комплименти манипулаторите се опитват да ви обвържат емоционално към тях. Те използват вашата собствена потребност да сте харесвани и обичани. Ние всички се привързваме по-лесно към огледалата, които ни отразяват позитивно и те много добре знаят това. Целта е да станете абсолютно лоялни към тях.

 she is not crazy

 1. Тактика на “празните” думи– При тази техника манипулаторът ще ви казва точните неща, които искате да чуете. Ще използва вашата силна нужда от любов, за да ви направи емоционално зависими от него.Ще ви казва как ви обича още на ранен етап т отношенията ви. Ще споменава, че е чувствал липса , когато не ви вижда. Няма да пропусне да каже колко уникални сте и как не познава други като вас. Споделяйки свои провинения, той ще ви увери, че с вас никога не би ги допуснал .Така ви кара да се чувствате нещо ПО, важно, специално…

 

Бъдете сигурни, обаче, че това е уловка,  и че когато нещо стане неудобно за него в отношенията ви, той ще действа по същия подлярски начин, който с патос е заклеймявал пред вас.

 lies

 1. Тактика на отричане на реалността-При тази тактика манипулаторите отричат реалността и стореното от тях. Отричането на реалността е един от защитните механизми на Аз-а. Разликата тук е, че те го правят съвсем съзнателно, за да не носят последствия за действията си на по-късен етап.

 

 1. Тактика на селективното забравяне– При тази тактика манипулаторът претендира, че е забравил нещо важно, което някога ни е казал или ние сме  споделили. И това се случва, когато казаното има връзка със сегашната ситуация и трябва да понесе негативни последствия в реалността. Той може да стигне до крайност и да се постави под съмнение вашия разум и адекватност.

Мой съвет, изпитан и проверен: Записвайте си!

Когато черно на бяло имате казаното и изреченото, много трудно някой ще успее да разклати представите ви и самооценката ви.

control 1А ако въпреки това, продължи да играе – бягайте далеч. Имате си работа с патологичен лъжец, психопат и човек без капка себе-уважение. Не се заблуждавайте, че вие ще сте онзи, който ще посее семена човешко у него. Такъв човек може да се отрече от вас и от всичко, което ви е казвал някога за една секунда. Той търгува с хората, като с вещи. Дълбоко в себе си, това е изгнил нещастен вид. Ако ще го съжалявате, не го обвързвайте със саможертви от ваша страна.

 

Продължете си по Пътя, и вътрешно се молете за него.

 

 1. Тактика на емоционалното отдръпване– Тази тактика включва отказа на манипулаторите да комуникират с вас. Често отказват дори да ви изслушат. Тази техника се използва като начин да ви накажат, за това, че сте им причинили дискмофорт. Обвинили сте ги неправомерно, а вие просто сте настоявали да поемат отговорност за грешките си.

Игнорирането  е една от най-болезнените техники за околните. При нея се чувствате емоционално отхвърлени и самотни.

 

Бих ви посъветвала да не се изкушавате да страдате прекалено и да се превръщате в жертва, а да използвате това мълчание на садиста манипулатор като ваш бонус.

ignor Да се отдръпнете достатъчно от ситуацията и хубаво да я разгледате отстрани като безпристрастен наблюдател, да претеглите плюсове и минуси и да се запитате честно – за кой дявол, са ви нужни такива токсични отношения?

 

 1. Тактика на отклоняването на вниманието –При нея когато попитате за нещо важно и значимо за вас, но неудобно за манипулатора, той се опитва да отклони вниманието ви или разговора в друга посока.

 

 1. Тактика на триангулацията– Манипулаторът въвежда трета страна в отношенията (мъж, жена, авторитет, организация) , твърдейки, че там е силно желан и  положително оценяван . Идеята тук е да ви накара да се борите за него със всички сили, влагайки все повече емоционални и материални  ресурси във връзката. Когато усещат, че сте по –силни от тях, или просто не успяват да ви въздействат със стансартите изпитани методи, също могат да търсят да въвлекат трета страна в конфликтите ви. Ще се  опитат да поставят отношенията в триъгълник, а третия – в ролята на рефер или най-добре да го привлекат като техен защитник.

 do

 1. Тактика на манипулация на фактите– При нея манипулаторите са склонни постоянно да сглобяват фактите от реалността по желания от тях начин. Целта е да изопачат действителността и да изкривят вашите възприятия за вярната картина . Те буквално вадят факти от реалния контекст, в който са се случили и ги залепват по съвсем нов начин.

 

 1. Тактика на помагането– Манипулаторите обикновено откликват бързо на нуждата ви от помощ. След това, обаче ще използват тази ситуация, за да ви накарат да се чувствате много виновни. И дълго време ще изтъкват в разговорите колко много са направили за вас.Така, че да ви карат в реалността да вършите постоянно неща за тях, за да компенсирате неимоверните им усилия.
 1. distance Тактика на споделената лична информация– Манипулаторите са склонни в съвсем начален етап от взаимоотношенията ви да  споделят твърде лична информация (често бива измислена). Целта е да ви накарат да разкриете повече итимна информация за вас самите. Тук играе механизма на реципрочността – склонността да отвръщаме огледално на поведението на другия.

 

 1. Тактика на лъжата чрез избирателно пропусканена информация – При нея, при възпроизвеждане на една ситуация, манипулаторът ще изпусне ключовите събития и тя ще стане съвсем различна в очите на слушателя.

controlМанипулаторите редят пред нас пъзела на реалността по желания от тях начин. Те умело и хитро използват потребността ви от обич, разбиране и позитивно утвърждаване, за да постигат целите си. Важно е да сте будни за тези въздействия, за да сте в състояние да се защитите и да дадете отпор, като ясно поставите границите си.

 

Хармоничните отношения не се случват през контрола и зависимостта.

Необходими са откритост, неподправени искрени чувства, отговорност и обща посока.

 

Pollini