За мъжкото и женското начало /според Карл Густав Юнг и Пиер Дако/

 

   Мъжкото и женското начало в теорията на К. Г. Юнг.

Най-важната причина за раздялата между Юнг и Фройд е, че Юнг структурира по различен начин психиката и развива идеята за наличието на колективно безсъзнателно у човека.

Изходна позиция в идеите на Юнг е реалността на всичко психично. Психичното е не по-малко реално от телесното. При това психиката не е идентична със съзнанието. Тя се състои от съзнание и неосъзнавано,които са противоположни и допълващи се.В началото Юнг е сближавал колективното безсъзнателно с  инстинкта,но по-късно е разширил представата за него,като е провел понятието архетип.

За да конкретизира тази своя идея Юнг изработва също така и своя собствена концепция за личността като система от архетипове.

“В личността  на човека той разграничава мъжко начало (Animus,дух) и женско начало(Anima,душа),структура Ego (Аз) като образ на собствената личност в собствените си очи и Персона(личност) като образ на собствената личност  в очите на другите.”*

Анимус и анима

Анализирайки сънищата на много жени и мъже Юнг установява, че мъжете често сънуват тайнствени и непознати жени и че те често им вдъхват респект. От своя страна жените не рядко се сблъскват в съня си с групи мъже, които им въздействат по същия начин. От тук Юнг заключва ,че противостоящата и допълваща част на нашата сексуалност, макар и подтисната поради видимия ни пол, продължава да живее в нас под образа на лице от обратния пол.

„Най- общо казано в положителния си аспект.  Анимусът представлява смелостта, предприемчивостта, твърдостта, действието, словото и духовността в широкия смисъл на думата; негови представители са смелия мъж на действието, артистът, обаятелният лидер или духовният водач. И често жените търсят у мъжете точно тези качества. Анимата олицетворява чувствата, настроенията, интуицията, способността за любов, усетът съм природата и отношенията с несъзнаваното. В културата тя се явява образа на неразгадаемата и тайнствена жена, на чувствената и сексуална земна жена, на поетичната и образована жена, на вдъхновителката или на жрицата. Това са и типовете жени, търсени от мъжете. ” Томашевски,Т, из ”Основни идеи на съвременната      психология”

 Жената в мъжа и мъжа в жената

Юнг отбелязва, че у мъжа, който се отъждествява с разума си и не уважава междуличностните си нужди , Анимата се изразява под формата на неконтролируеми настроения, които го обхващат в най- неочаквани моменти.Това продължава в живота на мъжа докато той не прояви съзнателно отношение към вътрешната си женственост. Иначе казано, неосъзнатата му чувствителност успява да го обсеби без негово знание, защото той не и отрежда място в съзнателния си живот. По време на тези кризи мъжът е в плен на карикатурното си женско начало.Когато се разболее от грип ,например, и се оплаква, сякаш всеки момент ще предаде богу дух, той се намира под влиянието на своята Анима. И той ще й бъде  толкова по-подвластен, колкото по- малко уважава вътрешния си сантиментален живот. Това е номерът, измислен от несъзнаваното, за да го накара да се срещне със своята чувствителност.

Същото важи и за жената, отъждествена с традиционна женственост. Тя със зъби и нокти поддържа незащитими в областта разума мнения без нито един аргумент в тяхна подкрепа. Тя знае и това би трябвало да е достатъчно. Тук става дума за атака на Анимуса й, сравнима с атаката на Анимата у мъжа.

„Женското и мъжкото начало , които свързваме с Анимуса и Анимата винаги имат стереотипен и условен облик. Тези понятия обаче са по- сложни. За Юнг въпросните вътрешни фигури  са психични представи , които се изграждат като компенсация на съзнателното външно поведение. Той е доказал, че почти винаги е така.”, пише  Ги Корно в ” Има ли щастлива любов?”.

Тази концепция по- добре пасва на психичната реалност и ни позволява да излезнем от стереотипите. Оттук нататък е лесно да се разбере, че кроткото момче крие в себе си остра, дори може би брутална душа. Нищо чудно тогава, че се свързва с жена с категорично държане. Същото важи и за мъжкараната, която спокойно може да си влюби в спокойно момче, защото то отразява образа на душата й, тоест качества, които тя има нужда да усвои, за да се приближи до себе си .

Изводът, който мога да направя е, че  Анимата и Анимуса, съчетани във всеки от нас, образуват прекрасното и необяснимо чудо на човешкото същество и ни позволяват да изпитаме любовта във всичките й форми – от най- долните до най- възвишените.

 

Жената и нейната дълбинна психология/ Пиер Дако/

В своята книга  „Жената и нейната дълбинна психология” белгийският психиатър Пиер Дако описва най- важните особености и специфики на женската  психика. Те са : завистта към пениса, комплексът на Електра, фригидността, бягството от женствеността, женският мазохизъм, чувството за малоценност и др.

Изоставяйки умишлено готовите представи и клишета, Пиер Дако ни увлича в търсене на дълбоката и вечна жена, твърдейки че от нейното възкресяване зависи обновяването на света.

Чувството за малоценност

Според Пиер Дако жените реагират на чувството за малоценност по следните начини:

компенсирайки, защото така си създават усещане за сила и превъзходство;

обявявайки тотална война на целият свят;

проявявайки прекален алтруизъм. „Често жени, които несъзнавано се чувстват недостойни да живеят , се стремят да откупят правото си на живот. Отдават се безрезервно, без да се щадят и стигат до крайност. Несъзнавано искат да умрат. Биха могли да кажат:” Изкупувам чувството си на малоценност като се съсипвам за другите”. Това е така наречената невроза на неудачниците”;

 -рухвайки тотално

Авторът обяснява, че тези реакции се наблюдават предимно при жени, които са имали трудни взаимоотношения с майките си .

Другият вид реакция, която е обяснена от Адлер е, вирилният протест .

Обикновено това са жени, които се заемат с типично мъжка дейност. И в девет десети от случаите подобна реакция се корени в Едиповия комплекс. И ставайки „като” мъжете, тези жени искат да избягат от женствеността си, защото се страхуват от нея.

За тези жени „ женското” синоним на непълноценност и това ги кара да отхвърлят менструацията и майчинството, защото те им напомнят точно него.

Пиер Дако обяснява тези реакции по следният начин: „ Понеже смятат ,че са непълноценни и „кастрирани”, на свой ред тези жени търсят възмездие и се стремят морално да кастрират мъжете.”

Фригидността

За фригидността Пиер Дако казва: „Тя е душевно състояние, което прави жената фригидна при всякакви житейски ситуации, във всичките й действия.”

Тоест, освен гениталната фригидност,при фригидната жена женствеността й  не е това, което би трябвало да бъде. Установени са смущения в менструалния цикъл, наличие на вагинизъм. В психологически план имаме нервна възбуда, изтощение, тревожност, мании, раздразнителност, предменструална или постоянна депресия. както и неспособност да почива, чувство за вина, когато е щастлива, прекалено предъвкване на едни и същи неща, омраза към мъжете, презрението към жените, болезнена ревност, чувство за непълноценност, усещане , че е нищо, че не е обичана, задушаващо собственическо чувство и др. тези симптоми показват затрудненията на тези жени да установят афективна  връзка със самите себе си, както и с другите( на първо място с партньора) „ Жената и нейната дълбинна психология” П. Дако.

 

Пиер Дако описва и друг вид фригидност- на претенциите и завистта.

Тя се характеризира с чувство на завист и предявяване на претенции към мъжете, смятани от жените за по- привилегировани същества.

Като се опълчат срещу мъжете този тип жени несъзнавано стават фригидни. те се отдръпват и се затварят в себе си. Преструват се на умрели. понасят мъжките „атаки”, напълно приспали чувствата си.

Нужно е да се знае, че всяка фригидност носи определено значение. Често представлява начин на отбрана, неприемане , отхвърляне на самия себе си или на другите.

Най- често истинската фригидност е смущение в общуването със самия себе си и с околните.

 

Жената мазохистка

 

Когато говори за жената мазохистка, П. Дако цитира  Хелен Дойч, която твърди, че мазохизмът е психическата основа на жените. Тя заявява:

– жените изпитват мазохистично удоволствие от трудностите и грижите на майчинството.

-Раждането за нея е мазохистично удоволствие.

– Несъзнавано жената желае да бъде унижавана и насилвана

– Жените са обречени на фригидност, освен ако по време на половия акт не се чувстват или не си въобразяват, че са изнасилени, наранени, унижени.

Продължавайки в реда на мислите, изказани от Хелен Дойч,Пиер Дако стига до извода, че главната женска склонност е да живее в подчинение и в покорство и че нуждата й от мъжко начало е по- скоро защита от мазохизма в нея, който дебне да се прояви.

Едиповият комплекс

П. Дако смята,че Едиповата ситуация при момичетата не е просто комплекс, а истинска хидра, защото при момичетата тя е неясна и опасна. Счита, че момичето е в по- неизгодно положение от момчето, при което Едиповата ситуация е ясно изразена.

Родителят от същият пол като нашия играе първостепенна роля в развитието на половата ни идентичност. Родителят от противоположния пол ни кара да осъзнаем сексуалната действителност, като разкрива просто с присъствието си в нашето основно развитие. Когато родителят от същият пол отсъства или ако го отблъсне , момичето не успява да обикне факта, че е жена. При момичетата, раната нанесена от бащата , е свързана с междуличностните  и афективните отношения. Те не са сигурни , че за тях наистина има мъж в света и неговото издирване се превръща в първостепенна цел. Това убеждение ги кара да понасят понякога неприемливи ситуации в близостта си с партньора, тъй като те са сигурни ,че няма да намерят друг. В замяна на това обикновено могат да разчитат на приятелките си . Майчината съпричастност ги е отворила за отношенията с жени. Кпгато отношенията с майката не са добри – приятелството с жени се затруднява. Въпреки липсата на бащина подкрепа тези жени се чувстват по—уютно в мъжка компания.

 

Женската психика винаги е била по- ориентирана навътре, към света на духовното и чувствата. Днес женската природа е изнасилена  от криворазбрана еманципация. Жените все повече се омъжкаряват и държат, дори  мислят като мъже.

Женствеността. по моему, днес е в по-голяма криза от мъжествеността. Мъжествеността не се е променила много, докато женствеността от едната крайност на пълно безправие  залита в другата- крайна еманципация и феминизъм. Вторично от това страда и мъжествеността, която не знае как да подходи към ловуващите, неспокойни, агресивни представителки на женския и иначе крехък пол.

Полина Василева, консултиращ психолог и автор

Comments 175

 1. Courtney Seepersaud
  30.04.2021

  I haven’t checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I’ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

  http://www.froleprotrem.com/

 2. storno brzinol
  16.05.2021

  you could have a terrific weblog right here! would you wish to make some invite posts on my weblog?

  http://www.stornobrzinol.com/

 3. Lenard
  27.05.2021

  I’ll right away clutch your rss as I can’t to find your e-mail subscription link or newsletter service.
  Do you’ve any? Kindly allow me understand in order that I may
  subscribe. Thanks.

  Visit my website – Roxana

 4. Doreen
  27.05.2021

  Thank you for your entire labor on this blog. My mom takes pleasure in carrying out internet
  research and it’s obvious why. My partner and i hear all of the dynamic form you produce functional guidelines by means of your web blog and therefore encourage contribution from some others on that subject
  plus our own simple princess is now being taught a whole lot.
  Take advantage of the rest of the year. Your carrying out a powerful job.

  Here is my site: http://www.memorytoday.com

 5. Bernardo
  27.05.2021

  These are really fantastic ideas in about blogging.
  You have touched some nice factors here. Any way keep up wrinting.

  Take a look at my webpage: https://grazebo.com

 6. Jesenia
  27.05.2021

  Just desire to say your article is as surprising.
  The clearness in your post is just excellent and i could assume you are an expert
  on this subject. Fine with your permission allow me to grab your
  feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please continue the gratifying work.

  my webpage :: http://clubriders.men/viewtopic.php?id=85068

 7. Fran
  27.05.2021

  Aw, this was an exceptionally good post. Finding the time and actual effort to generate a superb article…
  but what can I say… I procrastinate a lot and don’t manage to get anything done.

  Stop by my blog post; mpc-install.com

 8. Shenna
  27.05.2021

  Enjoyed reading through this, very good stuff, regards.

  My homepage http://forum.adm-tolka.ru

 9. Steve
  27.05.2021

  Lovely site! I am loving it!! Will be back later to read some more.
  I am taking your feeds also

  Feel free to visit my website: haojiafu.net

 10. Archer
  27.05.2021

  I drop a comment when I appreciate a article on a blog or if I have something to contribute to the discussion. It is a result
  of the sincerness displayed in the post I browsed. And on this post За мъжкото и Женското начало
  | PsihologSofia.com. I was actually excited enough to post a commenta response 😉 I actually do have a couple of questions
  for you if you do not mind. Is it simply me or do a few of these comments look as if they are written by brain dead people?

  😛 And, if you are posting on additional places, I would
  like to keep up with everything new you have to post.
  Could you make a list the complete urls of
  your shared pages like your Facebook page, twitter feed, or
  linkedin profile?

  my webpage; forum.adm-tolka.ru

 11. Shayne
  27.05.2021

  I think other web site proprietors should take this web
  site as an model, very clean and wonderful user friendly style and design, as well as the content.
  You’re an expert in this topic!

  Feel free to visit my website … https://kebe.top

 12. Erwin
  27.05.2021

  Piece of writing writing is also a fun, if you be acquainted with after that
  you can write or else it is complicated to write.

  Review my web blog :: https://bbs.yunweishidai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1112527

 13. Clyde
  27.05.2021

  Highly energetic blog, I liked that a lot. Will there be a part 2?

  Also visit my web-site forum.adm-tolka.ru

 14. Buddy
  27.05.2021

  I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love
  this site. Thanks, I will try and check back more frequently.
  How frequently you update your site?

  Also visit my web page :: https://grazebo.com/viewtopic.php?id=47899

 15. Lesley
  27.05.2021

  Great goods from you, man. I’ve remember your stuff previous to and you are simply extremely fantastic.
  I really like what you have received here, really
  like what you’re saying and the way through which you assert it.
  You make it enjoyable and you still take care of to stay it sensible.
  I can’t wait to read far more from you. That is actually a tremendous web site.

  Feel free to visit my web site … http://lasix3.us/index.php?action=profile;u=57369

 16. Roy
  27.05.2021

  I could not refrain from commenting. Very well written!

  Look at my site … forum.adm-tolka.ru

 17. Monique
  27.05.2021

  This post is worth everyone’s attention. Where can I find
  out more?

  my page – http://haojiafu.net/forum.php?mod=viewthread&tid=678075

 18. Genie
  27.05.2021

  I would like to thnkx for the efforts you’ve put
  in writing this website. I’m hoping the same
  high-grade site post from you in the upcoming as well.
  Actually your creative writing skills has inspired me to get my
  own site now. Actually the blogging is spreading its wings fast.
  Your write up is a good example of it.

  Also visit my web page 98e.fun

 19. Jeffrey
  27.05.2021

  Exactly what I was searching for, appreciate it for putting up.

  my website; grautocar.com

 20. Colin
  27.05.2021

  Its like you learn my thoughts! You seem to
  understand a lot about this, such as you wrote the e book in it or something.
  I think that you simply can do with a few p.c.

  to drive the message house a bit, but instead of that, that is fantastic blog.
  An excellent read. I’ll definitely be back.

  Look into my web site blog.tibetcul.com

 21. Malorie
  27.05.2021

  Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote
  the book in it or something. I think that you could do with some pics to
  drive the message home a bit, but instead of
  that, this is excellent blog. A fantastic read. I will certainly
  be back.

  My site http://khoquet.com/blog/987545/weed-and-wisdom-top-cannabis-quotes

 22. Lavada
  27.05.2021

  Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you can do with a few pics to drive the message home a
  little bit, but other than that, this is wonderful blog.
  A great read. I will definitely be back.

  Feel free to visit my site; https://kebe.top

 23. Alphonse
  27.05.2021

  Really when someone doesn’t be aware of then its up to other visitors that they
  will assist, so here it takes place.

  Here is my web blog – https://kebe.top/viewtopic.php?id=1464807

 24. Beryl
  27.05.2021

  Some really select content on this website, bookmarked.

  Also visit my page; 86x.org

 25. Tammy
  27.05.2021

  Neat blog! Is your theme custom made or did
  you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my
  blog shine. Please let me know where you got your theme.
  Appreciate it

  Here is my web blog: https://kebe.top/viewtopic.php?id=1495891

 26. Donette
  27.05.2021

  Nice blog right here! Additionally your site lots up fast!

  What host are you the usage of? Can I am getting your affiliate hyperlink to your host?
  I want my site loaded up as quickly as yours lol

  Also visit my page: http://39.100.90.4/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=820140

 27. Emilio
  27.05.2021

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good.
  I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous
  blogger if you are not already 😉 Cheers!

  Feel free to surf to my web-site: https://grazebo.com/

 28. Angelica
  27.05.2021

  Good answers in return of this issue with firm arguments and telling all regarding that.

  Here is my webpage Carrol

 29. Omer
  27.05.2021

  Definitely, what a splendid blog and enlightening
  posts, I definitely will bookmark your blog.All the Best!

  Take a look at my website: http://www.mangguoty.com

 30. Chance
  27.05.2021

  Excellent post. I used to be checking continuously this
  blog and I am impressed! Very useful info particularly the closing part 🙂 I maintain such information much.
  I was seeking this certain info for a long time.
  Thank you and good luck.

  Also visit my web blog – https://kebe.top

 31. Melvin
  27.05.2021

  Hey, you used to write wonderful, but the last few posts have been kinda boring?
  I miss your great writings. Past few posts
  are just a little bit out of track! come on!

  Check out my homepage – forum.adm-tolka.ru

 32. Joel
  27.05.2021

  I believe everything posted made a great deal of sense.

  But, consider this, suppose you composed a catchier post title?
  I mean, I don’t want to tell you how to run your website, however what if you
  added a title that grabbed folk’s attention? I mean За
  мъжкото и Женското начало | PsihologSofia.com
  is a little plain. You ought to glance at Yahoo’s front page and note
  how they create article titles to grab viewers to click.
  You might try adding a video or a related pic or two to grab readers interested about everything’ve written. Just my opinion, it
  would bring your website a little bit more interesting.

  Review my page wm casino download android, Skye,

 33. Daryl
  27.05.2021

  Howdy would you mind sharing which blog platform you’re
  working with? I’m looking to start my own blog soon but I’m having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for
  something unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

  Look at my webpage; kebe.top

 34. Taren
  27.05.2021

  Thanks for any other informative blog. Where else may
  I get that type of information written in such an ideal method?
  I have a venture that I’m just now operating on, and I have been on the look out for such info.

  Have a look at my page :: kebe.top

 35. Willy
  27.05.2021

  I am actually delighted to read this blog posts which carries lots of valuable
  facts, thanks for providing these statistics.

  Review my web-site – kebe.top

 36. Dulcie
  27.05.2021

  Woh I enjoy your content, saved to bookmarks!

  My web site yqdnwx.com

 37. Adela
  27.05.2021

  Thanks for helping out, excellent information.

  Also visit my website: grazebo.com

 38. Robby
  27.05.2021

  I conceive you have mentioned some very interesting details, regards for the post.

  my web page – kebe.top

 39. Magda
  27.05.2021

  I enjoy you because of your entire effort on this web
  page. Debby take interest in working on research and it’s
  easy to understand why. We notice all concerning the powerful
  method you render precious techniques on your web blog and therefore boost response from some
  other people on the concept and my princess is actually
  being taught a great deal. Take advantage of the remaining portion of the new
  year. You have been doing a really great job.

  Here is my blog post :: https://forum.imtradesuccess.com

 40. Catherine
  27.05.2021

  hey there and thank you for your information ?
  I?ve certainly picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical points using this web site, as I experienced to reload
  the web site a lot of times previous to I could get it to load properly.

  I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will
  very frequently affect your placement in google and can damage your high quality
  score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I?m adding this RSS to my e-mail and could
  look out for a lot more of your respective fascinating content.
  Ensure that you update this again soon..

  my blog: http://www.hotelforrest.ru

 41. Maricela
  27.05.2021

  Howdy! This post couldn’t be written any better! Looking at this article reminds me of
  my previous roommate! He continually kept preaching about this.
  I am going to send this information to him. Pretty sure he’s going to have a great
  read. I appreciate you for sharing!

  Look at my website; http://clubriders.men/viewtopic.php?id=140469

 42. Margareta
  27.05.2021

  Just desire to say your article is as astonishing.
  The clarity in your post is simply spectacular and i could assume you
  are an expert on this subject. Well with
  your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please keep up the rewarding work.

  Check out my website; http://foroagua.com/index.php?action=profile;u=434121

 43. Melba
  27.05.2021

  Terrific paintings! This is the type of information that are supposed to be shared around the
  web. Disgrace on the seek engines for now not positioning this
  publish upper! Come on over and seek advice from my
  web site . Thank you =)

  Also visit my blog; https://grazebo.com

 44. Shella
  27.05.2021

  I think other website owners should take this website as an model,
  very clean and superb user genial style.

  Have a look at my web site – engelliler.biz.tr

 45. Blythe
  27.05.2021

  It’s really a great and helpful piece of information. I am happy
  that you simply shared this useful information with us. Please
  stay us up to date like this. Thanks for sharing.

  Also visit my web site https://www.qiurom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=629794&extra=

 46. Lola
  27.05.2021

  An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who had been doing a little homework on this.
  And he in fact bought me lunch simply because I found it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the
  meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about this topic here on your web site.

  Also visit my web site … mpc-install.com

 47. Maynard
  27.05.2021

  I enjoy reading through an article that will make men and women think.
  Also, thank you for allowing me to comment!

  Feel free to surf to my homepage :: bbs.yunweishidai.com

 48. Gabriella
  27.05.2021

  I all the time used to read post in news papers but now as I am a user of net so from now
  I am using net for articles or reviews, thanks to web.

  My web blog … grazebo.com

 49. Almeda
  27.05.2021

  I’m extremely inspired together with your writing
  skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid subject
  matter or did you modify it your self? Anyway stay up
  the nice high quality writing, it’s uncommon to see a nice blog like this
  one nowadays..

  Here is my web-site – Jermaine

 50. Scot
  27.05.2021

  I’d always want to be update on new blog posts on this website, saved to fav!

  Also visit my web blog – http://forum.adm-tolka.ru/

 51. Lindsey
  27.05.2021

  I love your writing style truly enjoying this site.

  my blog post … https://kebe.top

 52. Madie
  27.05.2021

  I gotta bookmark this website it seems very useful very useful.

  My web-site mpc-install.com

 53. Bethany
  27.05.2021

  As soon as I discovered this site I went on reddit to share some of the love with them.

  my web-site; http://www.memorytoday.com

 54. Kristine
  27.05.2021

  Thank you for every other informative web site. Where else may I am getting that kind
  of info written in such a perfect manner? I have a undertaking that I’m just now working on, and I’ve been on the look out for such info.

  Here is my page: http://frun-test.sakura.ne.jp

 55. Melissa
  27.05.2021

  There is perceptibly a bundle to realize about this.
  I feel you made some nice points in features also.

  My page – http://www.stwx.net/home.php?mod=space&uid=1557111&do=profile&from=space

 56. Gonzalo
  27.05.2021

  Eѵerything is very opеn with a precisе clarificatіon oof the issues.
  It was definitely informative. Your website іis very helpful.
  Many thankѕ for sharing!

  Feel free to sսrf to mу blog post :: judi bola online

 57. Kandi
  27.05.2021

  Thanks for this fantastic post, I am glad I discovered this internet site on yahoo.

  Here is my website – http://www.meteoritegarden.com/userinfo.php?uid=2560565

 58. Refugia
  27.05.2021

  You are a very smart individual!

  my blog post; bbs.shishiedu.com

 59. Jerrell
  27.05.2021

  I һave reɑd so many posts aboᥙt the blogger lovers
  however thiѕ post is actսally a gⲟod post,
  kеep it up.

  Heere iss my site – poker server idn play

 60. Jorge
  27.05.2021

  Thanks for finally writing about > За мъжкото и Женското начало | PsihologSofia.com < Loved it!

  my web blog; worldmining.club

 61. Candra
  27.05.2021

  As I website possessor I think the articles here is very fantastic, thank
  you for your efforts.

  Look at my webpage; 163.30.42.16

 62. Thomas
  27.05.2021

  As I website owner I believe the subject matter here is
  real great, regards for your efforts.

  Here is my webpage; http://www.qiurom.com

 63. Marc
  27.05.2021

  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources
  back to your blog? My blog is in the exact same area of interest as yours and my visitors would
  really benefit from a lot of the information you provide here.
  Please let me know if this ok with you. Appreciate it!

  My webpage ibbs.uu.cc

 64. Penney
  27.05.2021

  Superb blog! Do you have any recommendations
  for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything.

  Would you suggest starting with a free platform like
  Wordpress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely overwhelmed ..

  Any ideas? Many thanks!

  Here is my web site … grazebo.com

 65. Kristie
  27.05.2021

  I wanted to thank you once more for the amazing website you have built here.
  It really is full of ideas for those who are seriously interested in this particular subject, in particular this very post.
  You really are all so sweet as well as thoughtful of others and reading your site posts is a wonderful delight with me.
  And that of a generous present! Jeff and I really have
  excitement making use of your suggestions in what we must do in a few days.
  Our checklist is a mile long which means your tips will be put to beneficial use.

  my blog post; http://www.aniene.net

 66. Genia
  27.05.2021

  Howdy! I could have sworn I’ve been to this website before but after browsing
  through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyways, I’m definitely delighted I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

  Feel free to visit my blog post :: continent.anapa.org

 67. Williemae
  27.05.2021

  Attractive part of content. I just stumbled upon your site and
  in accession capital to claim that I get in fact loved account your blog posts.
  Any way I will be subscribing for your feeds or
  even I achievement you access persistently fast.

  My page; kebe.top

 68. Samara
  27.05.2021

  Ι like tһe helpful informatіon you pгovide iin your ɑrticles.
  I’ll bookmark үour blog and check again here regularlʏ.
  I’m quite sure I’ll lеaгn plenty of new stuff гoght here!
  Best off lucк for the next!

  Stop by my blog post: pokeг (http://mohr-tranebjaerg.de/)

 69. Rodolfo
  31.05.2021

  Excellent, what a web site it is! This webpage gives valuable data to us, keep it up.

  my homepage – https://kebe.top/viewtopic.php?id=1566601

 70. Erma
  31.05.2021

  I almost never leave a response, but I browsed some of the remarks
  on this page За мъжкото и Женското начало | PsihologSofia.com.
  I actually do have some questions for you if it’s allright.
  Could it be just me or does it give the impression like some of these comments appear as if they
  are left by brain dead visitors? 😛 And, if you are writing at
  additional sites, I’d like to follow you. Could you post a list of all of your social networking pages like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?

  Also visit my web page – http://forum.adm-tolka.ru/

 71. Jeanett
  31.05.2021

  I am no longer sure the place you’re getting your info,
  but great topic. I needs to spend a while finding out much more or working out more.
  Thank you for wonderful information I used to be in search of this information for my mission.

  Also visit my web-site :: https://www.memorytoday.com

 72. Annmarie
  01.06.2021

  Very efficiently written post. It will be helpful to anybody who employess it, including myself.
  Keep up the good work – for sure i will check out more posts.

  Also visit my web blog … http://163.30.42.16/

 73. Effie
  01.06.2021

  Hi I am so glad I found your webpage, I really found
  you by mistake, while I was searching on Google for something else, Anyhow I am here now and would
  just like to say cheers for a incredible post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don?t have time to browse it all at the moment but I have book-marked it and also added your RSS
  feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the great work.

  Check out my website; https://kebe.top/viewtopic.php?id=1566290

 74. Leanne
  01.06.2021

  Howdy! This blog post couldn’t be written much better!
  Looking through this article reminds me of my
  previous roommate! He constantly kept preaching about this.

  I most certainly will send this information to him.
  Fairly certain he’s going to have a great read. Thank you
  for sharing!

  my page … http://www.internet-marketing.ipt.pw

 75. Beau
  04.06.2021

  Thanks for sharing superb informations. Your site is so cool.
  I am impressed by the details that you have on this web site.
  It reveals how nicely you understand this subject.
  Bookmarked this website page, will come back for extra articles.
  You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and simply could not come across.
  What a perfect website.

  Review my webpage clubriders.men

 76. Lionel
  09.06.2021

  Perfectly written subject matter, Really enjoyed looking at.

  my website: http://frun-test.sakura.ne.jp

 77. Lucinda
  09.06.2021

  I like this web blog it’s a master piece! Glad I discovered this on google.

  My site: http://www.qijiang520.com

 78. Trevor
  10.06.2021

  This is the right site for everyone who would like
  to understand this topic. You understand a whole lot its almost tough to
  argue with you (not that I really will need to?HaHa).
  You definitely put a fresh spin on a topic that has been written about for years.

  Wonderful stuff, just great!

  Also visit my blog post :: http://www.lubertsi.net

 79. Abbey
  10.06.2021

  This is my first time pay a quick visit at here and i am actually impressed to read everthing at one place.

  Feel free to visit my blog :: http://www.atomy123.com

 80. Laverne
  11.06.2021

  I truly love your site.. Excellent colors & theme.
  Did you make this site yourself? Please reply back
  as I’m planning to create my own blog and want to learn where you got this from or exactly what the theme is named.
  Many thanks!

  My site Adan

 81. Alex
  15.06.2021

  Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your website is fantastic, let alone the content!

  Feel free to visit my web site continent.anapa.org

 82. Boyce
  15.06.2021

  Very nice post. I simply stumbled upon your blog and wished
  to mention that I have really loved surfing around your weblog posts.
  After all I’ll be subscribing for your rss feed and I’m hoping
  you write again very soon!

  Feel free to visit my site :: http://overcoders.com

 83. Gita
  15.06.2021

  As a Newbie, I am permanently searching online for articles
  that can benefit me. Thank you

  my web site … mpc-install.com

 84. Tesha
  15.06.2021

  hey there and thank you for your information – I’ve certainly picked up something new from right here.

  I did however expertise several technical issues using this website, as I
  experienced to reload the site many times previous to I could get
  it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK?

  Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and
  can damage your high quality score if ads and marketing with Adwords.
  Well I’m adding this RSS to my email and could
  look out for much more of your respective interesting content.
  Make sure you update this again soon..

  Review my web site – http://www.lubertsi.net

 85. Colin
  15.06.2021

  Hey would you mind letting me know which web host you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.

  Can you recommend a good hosting provider at a fair price?
  Many thanks, I appreciate it!

  Look at my webpage; mpc-install.com

 86. Aida
  16.06.2021

  I am not certain the place you are getting your
  info, but good topic. I must spend some time finding
  out more or working out more. Thank you for fantastic information I was
  looking for this info for my mission.

  My website; http://shihan.com.ru/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=VenningJefferson

 87. Ellie
  16.06.2021

  Its great as your other blog posts :D, thank you for posting.

  My web page http://www.atomy123.com

 88. Lorenzo
  16.06.2021

  Real informative and superb anatomical structure of subject material, now
  that’s user friendly (:.

  my website: khoquet.com

 89. Nancy
  16.06.2021

  Thanks in favor of sharing such a nice thinking, article is pleasant,
  thats why i have read it fully

  Feel free to visit my web-site: kebe.top

 90. Barb
  16.06.2021

  This is very interesting, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post.

  Also, I’ve shared your web site in my social networks!

  Look at my blog http://www.mhes.tyc.edu.tw

 91. Gino
  16.06.2021

  Right here is the right site for everyone who wants to find out
  about this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really would want to?HaHa).

  You definitely put a brand new spin on a subject which has been discussed for many
  years. Excellent stuff, just great!

  my site; http://163.30.42.16

 92. Deb
  17.06.2021

  Definitely, what a fantastic site and enlightening posts,
  I definitely will bookmark your blog.Best Regards!

  Look into my website clubriders.men

 93. Quyen
  17.06.2021

  I am lucky that I noticed this website, exactly the right info that I was
  looking for!

  My web-site; kebe.top

 94. Modesta
  18.06.2021

  You can certainly see your skills within the work you write.

  The world hopes for more passionate writers such as
  you who aren’t afraid to say how they believe. At all
  times go after your heart.

  Check out my web blog; mpc-install.com

 95. Valencia
  21.06.2021

  I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this web site.
  I am hoping the same high-grade site post from you in the upcoming
  as well. Actually your creative writing abilities has encouraged
  me to get my own web site now. Actually the blogging is spreading its wings rapidly.
  Your write up is a good example of it.

  Feel free to visit my web site: foroagua.com

 96. Bernie
  21.06.2021

  This is a topic that is near to my heart… Many
  thanks! Where are your contact details though?

  Here is my web blog – Lan

 97. Virgie
  21.06.2021

  Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to
  assert that I get actually enjoyed account your blog posts.
  Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

  Take a look at my web page forum.nobletronics.com

 98. Brooks
  21.06.2021

  Thank you, I’ve just been searching for information about this subject for ages and yours is the greatest I have came upon so far.
  However, what in regards to the conclusion? Are you sure in regards
  to the supply?

  My web site … http://www.aniene.net

 99. Melina
  21.06.2021

  If you have enough gold assets with you, you can avail a gold loan by
  working with them as collateral.

  my web blog 상품권현금화

 100. Stanton
  21.06.2021

  Thanks for one’s marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you could be a great author.

  I will always bookmark your blog and will eventually come back later on.
  I want to encourage one to continue your great writing, have a nice weekend!

  Feel free to surf to my blog; kebe.top

 101. Pauline
  21.06.2021

  I always ѕpent my half an hour to read this weblog’s posts
  all the timme along with a muug οf coffee.

  Have a look at my web-site :: Macam-macam processor intel

 102. Maya
  22.06.2021

  I was wondering if you ever thought of changing the layout of your website?
  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it
  better. Youve got an awful lot of text for only having 1
  or two pictures. Maybe you could space it out better?

  Check out my web site :: Testol Max

 103. Lindsay
  23.06.2021

  Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide
  credit and sources back to your weblog? My blog is in the very same niche as yours and my users would
  definitely benefit from some of the information you provide here.
  Please let me know if this okay with you. Cheers!

  my web-site Fulfillutrex Review

 104. Janice
  25.06.2021

  Superb blog! Do you have any tips for aspiring writers?

  I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything.

  Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option?
  There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed ..
  Any tips? Bless you!

  my blog :: Fulfillutrex

 105. Bret
  25.06.2021

  Hi would you mind letting me know which webhost you’re working with?
  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.

  Can you suggest a good hosting provider at a fair price?
  Kudos, I appreciate it!

  My page; http://www.anapapansion.ru

 106. Keith
  30.06.2021

  Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Appreciate it

  Feel free to visit my page: blakeottinger.com

 107. Jodie
  30.06.2021

  It’s an amazing piece of writing in favor of all the online users; they will get benefit from it I am sure.

  my site … http://www.claudepelosi.com

 108. Kelsey
  30.06.2021

  Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.

  I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post.
  I’ll definitely comeback.

  Feel free to visit my web site: Valeria

 109. buy tiktok followers
  06.07.2021
 110. Davidted
  07.07.2021

  generic stromectol generic stromectol – ivermectin over the counter

 111. Davidted
  08.07.2021

  http://ivermectinstr.com/# stromectol 15 mg

 112. Sem Specialist Salary
  09.07.2021

  Thank you ever so for you article post.Thanks Again. Fantastic.

  https://marketingpostfalls.com

 113. CharlesFeami
  09.07.2021

  tholkappiya sinthanaikal book in tamil pdf Truefrench Torrent book divi francais mai 2018

 114. Trailer Collision Repair
  10.07.2021

  Fantastic post.Really thank you! Really Cool.

  https://ocrvcenter.biz

 115. BrendanApamy
  11.07.2021

  canadian drug: best natural ed treatment – erectile dysfunction treatment

 116. Vernlovic
  12.07.2021

  Lait Hydratant Love And Green GГ©ant Casino Ros Casino Geant Casino Gradignan Station

 117. Online Life Coaching
  12.07.2021

  I’m more than happy to discover this website. I need to to thank you for your time for this fantastic read!! I definitely savored every part of it and I have you book-marked to check out new things on your blog.

  https://www.forum.everleap.com/proxy.php?link=http://menmastermind.com/personal-coaching

 118. Lifestyle Coaching
  13.07.2021

  An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker who has been doing a little homework on this. And he in fact ordered me breakfast due to the fact that I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this topic here on your website.

  https://bookmerken.de/?url=http://menmastermind.com/

 119. Transformation Coaching
  13.07.2021

  Greetings, I think your web site may be having web browser compatibility issues. Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine however when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Besides that, great site!

  http://search.courier-tribune.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://www.menmastermind.com/transformation-coaching/

 120. apj public school
  13.07.2021
 121. realtors near me now
  13.07.2021

  Good day! I could have sworn Iíve been to this blog before but after looking at some of the posts I realized itís new to me. Nonetheless, Iím definitely happy I came across it and Iíll be bookmarking it and checking back regularly!

  https://www.7ba.info/out.php?url=http://www.meganleary.com/

 122. BrendanApamy
  13.07.2021

  male erection pills: buy drug online – natural ed pills

 123. Executive Coaching
  13.07.2021

  I wanted to thank you for this very good read!! I absolutely loved every bit of it. I have you book marked to check out new stuff you postÖ

  http://board-en.drakensang.com/proxy.php?link=https://www.menmastermind.com/life-coaching

 124. Life Coaching
  13.07.2021

  Very good info. Lucky me I found your website by chance (stumbleupon). I have book-marked it for later!

  https://boosterblog.es/votar-12428-11629.html?adresse=menmastermind.com/mindset-coaching/

 125. Transformation Coaching
  13.07.2021

  Excellent write-up. I certainly appreciate this website. Thanks!

  http://www.mf-shogyo.co.jp/link.php?url=http://menmastermind.com/meditation-training

 126. Life Coaching
  13.07.2021

  Itís hard to find knowledgeable people in this particular topic, however, you sound like you know what youíre talking about! Thanks

  https://www.export.org.au/Redirect.aspx?destination=https://www.menmastermind.com/mens-accountability-coaching/

 127. Transformation Coaching
  14.07.2021

  I truly love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you build this web site yourself? Please reply back as Iím attempting to create my very own website and want to know where you got this from or what the theme is called. Thank you!

  http://whois.hostsir.com/?domain=http://www.menmastermind.com/online-life-coaching/

 128. Email Expert Near Me
  14.07.2021

  I used to be able to find good information from your blog articles.

  https://aboutlincolncenter.org/component/dmms/handoff?back_url=internetmarketingsupply.com

 129. Cable3j45 A Geant Casino
  17.07.2021

  Casino Palais De La M Diterran E Horaire Du Casino De Jeux De Gujan Casino Royal Ddl Truefrench

 130. Hot Snapchat Girls
  17.07.2021

  Enjoyed every bit of your article post.Really looking forward to read more. Will read on…

  https://tinyurl.com/aymv7anc

 131. silicone vibrators
  17.07.2021

  I cannot thank you enough for the article post.Much thanks again. Want more.

  https://www.youtube.com/watch?v=5yfmt-BfsGs

 132. PeterGuamn
  17.07.2021

  mexican viagra viagra without a doctor prescription – viagra cost

 133. PeterGuamn
  19.07.2021

  viagra from india blue pill viagra – viagra 100mg price

 134. click site
  19.07.2021

  I loved your post.Really looking forward to read more. Want more.

  https://map001.online/casinobingobdw-contentteamonline-com-2

 135. visite site
  19.07.2021

  I think this is a real great article post.Really thank you! Will read on…

  https://map001.online/jackpotsjzg-blogs4funny-com-adelaide-united-vs-brisbane-roar

 136. WayneGom
  20.07.2021

  cialis without presciption in usa cheap generic cialis – cialis without presciption in usa

 137. CBD oils UK
  20.07.2021

  Really enjoyed this blog article.Really looking forward to read more. Really Great.

  https://www.theselfemployed.com/article/5-alternative-treatments-will-put-better-mood-youve-probably-never-heard-3/

 138. japanese prostate massager
  22.07.2021

  I appreciate you sharing this article.Really thank you! Will read on…

  https://www.pinterest.com/pin/1037235357898751617

 139. Ufabet
  24.07.2021

  Muchos Gracias for your post.Really thank you! Really Cool.

  https://line.me/R/ti/p/@ufabett

 140. sex toy review
  24.07.2021

  Enjoyed every bit of your article.Really thank you!

  https://www.facebook.com/163241555387366/videos/226984532613158

 141. Mariobit
  24.07.2021

  lasix 100 mg lasix wtr30 – furosemide

 142. best male sex toys
  25.07.2021

  Thanks-a-mundo for the blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.

  https://www.facebook.com/watch/live/?v=1115677342254883

 143. g spot massager
  25.07.2021

  Very good blog post.Much thanks again. Really Cool.

  https://www.facebook.com/watch/live/?v=484662179267885

 144. female sex toys
  25.07.2021

  Hey, thanks for the post.Really thank you! Really Cool.

  https://www.facebook.com/watch/live/?v=568876087427439

 145. Mariobit
  26.07.2021

  plaquenil 250 plaquenil – generic plaquenil pills

 146. adult toys
  26.07.2021
 147. how to use a g spot vibrator
  26.07.2021

  Major thankies for the blog.Really thank you! Fantastic.

  https://www.youtube.com/watch?v=A0J93Uq2yyE

 148. g spot vibrator review
  27.07.2021

  Im obliged for the article. Keep writing.

  https://www.youtube.com/watch?v=U_BLp7IwmVE

 149. Halley
  27.07.2021

  Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News.

  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Thanks

  my page :: Elsa

 150. Mariobit
  27.07.2021

  hydroxychloroquine 0.5 mg buy plaquenil – plaquenil buy online

 151. dominican porn
  28.07.2021

  I value the post.Really looking forward to read more. Want more.

  https://tinyurl.com/y9kd4754

 152. Best Gaming Monitors
  28.07.2021

  Very good article.Really thank you! Really Cool.

  https://www.progamingcart.com/product-category/gaming-monitors/

 153. WilliamWem
  28.07.2021

  cialis 5mg no prescription cialis without a script CialisCND20Mg – cialis generic 2017

 154. Togel Online Resmi
  29.07.2021

  Im thankful for the blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.

  https://lynnemctaggart.com/forum/members/mancornet22/activity/915462/

 155. Marian Portee
  29.07.2021

  Appreciate the useful information I love sucking dick btw hmu

  https://tinyurl.com/ydva7hlp

 156. Yu Rosendahl
  30.07.2021

  Interested in more info. How can I reach you? I love sucking dick btw hmu

  https://tinyurl.com/yhvfuqhk

 157. best CBD oils UK
  30.07.2021

  Really enjoyed this article.Thanks Again. Awesome.

  http://theadultstable.com/an-unbiased-view-of-cbd-uk-shop-buy-cbd-oil-uk/

 158. WilliamWem
  30.07.2021

  cialis price over the counter viagra cialis – discount super active cialis

 159. bokep terbaru
  01.08.2021

  wow, awesome blog. Really Great.

  https://www.camfoundation.com/

 160. click here
  01.08.2021

  Thanks so much for the blog article.Really thank you! Great.

  https://www.spu.ac.th/en/wp-content/slot/

 161. video bokep
  02.08.2021

  This is one awesome post.Really looking forward to read more.

  https://www.math.ui.ac.id/departemen/.-/

 162. best CBD oil in UK
  03.08.2021
 163. p spot massagers
  03.08.2021

  Really appreciate you sharing this article.Really thank you! Much obliged.

  https://www.facebook.com/amberstash2021/videos/617728919196037

Write a comment