Жив Живот

Плаче ми се
тихо, жално,
като дете.
Плаче ми се
безнадежно, неутешимо.
Глухо…
Като есенните ветрове.

Сърцето сковава се в студ.
Родих се в буря да живея.
Дойдох да изгоря тук.
Не да тлея…
Преди да умра,
жив живот да живея.

Pollini