Депресивни състояния

Заедно с тревожните състояния, депресиите са най-честите психични разстройства в първичната здравна мрежа – около 10 % от общото население.

Проявите на депресията зависят от вида и тежестта й, като най-честите симптоми са:
• Трайно понижено настроение, апатия, равнодушие, неспособност да се изпитва радост и удоволствие; понякога – напрегнатост, тревожност и безпокойство;
• Песимистично мислене, идеи за безперспективност, безнадеждност, липса на смисъл;
• Преувеличени и нереалистични самообвинения или изживяване за безполезност;
• Понижена самооценка, неувереност, трудно вземане на решения;
• Намалено или липсващо желание и сили за извършване на ежедневните дейности;
• Усещане за отслабване на паметта, затруднена концентрация, безсъние, безапетитие, отслабване на тегло.