Гладна смърт

 

В царствени доспехи.
Крият се.
Дрипави сърца
Шият ги.
Жадни уста
Пие им се.
Стиснати гърла
Вие им се.
Далечна свобода
Искат.
Глад за любов
за душите ги стиска.
В празното,
драматично
се взират.
И пак само себе си
съзират.
Отчаяно търсят своя човек.
Във въздуха, в небето,
при тайните,
скрити в мазето,
в битието,
отсреща във кафето.
Чакат го идеалния, да долети,
От немай къде да се появи!
Да дойде на поднос сервиран.
С обноски и сносен да е,
дресиран.
Няма го.
Никого не намират.
Главите…не увират.
С черни сълзи плачат,
Кухи се раздират,
Безлюбовни се раждат и умират.

Pollini