Все повече към теб

 

Душата ти се вля
във пощенската ми кутия
писмо ли беше, 
стих сакат…
Орисия

Душата ми се сгря
от твоята стихия,
сякаш топла кръв заля
вкочанените ми сетива.

Последно снощи пак се спънах
в руините на собственото си сърце
небрежно с него се отнесох
както към живота отнася се малко дете.

Ще клекна ниско долу,
с рани на колене,
нащърбени останки вяра,
нови намерени любови,
стари изгнили окови –
от тях пъзел ще си наредя.

Очите ни се сляха.

Погледнах те,
с дълбоки очи на вълчица.
пораснаха ми криле,
превърнах се във птица,
видях гнездо в теб.

Погледна ме,
с пронизващ поглед на орел.
И след нас остана само вятъра
съчки, жар и две пера тъдява.
Съществото беше ми взел,
безразсъдно смел.

Нека друг да се надява,
да чака знаци, табели, дни.
С надежди мечта се не строи.

Семена се сеят,
думи, пълни със смисъл се леят,
от тъмнината на пръстта –
да никне светлина.

Да се пръкнат
пък да се смеят,
душа до душа,
заедно да зреят.
Пукнатините си …
с обич да сгреят.

Все повече към теб
все повече до мен
всеки нов ден.

Pollini
Polina Vasileva

photo: my right eye