Ангел бял и черен дявол

Не може да не си узнал
в живота си – по нишката до тук,
че в теб живеят ангел бял
и дявол черен.
Единия – все се е ненаял.

Когото нахраниш днес
той ще вземе превез.
Когато плаче сърцето,
а душата боли –
дяволът за косата те влачи
от дъното на червата крещи.

Самотата те хваща за гушата,
болката спира да тежи,
само слъзният път на очите ти
напомня, че в теб и ангел лежи.

Уморени криле когато залинеят
бурни ветрове отнасят мечти,
ден подир ден се смаляваш.
Вали.
В магазина, на тротоара,
Подгизнали чувства и детска кошара.
Дяволът прескача зад довара,.
ще му приготвиш ли и днес попара?

Pollini