Стъпки в огъня

Всяка стъпка в огъня си струва. Всяко жигосване постепенно превръща страховете ти във прах. Днес...

Стъпки в огъня