СЯНКА

Живяла нявгаш сянка една. Естествено, не била сама. Нали трябва да има равновесие, между мъдрост...

СЯНКА