Уравнение за нов живот

Импотентен снобизъм, граничещ с възпален садизъм. Вълната на сбъркано бреме ги донесе, въздухът на новото...

Уравнение за нов живот