МЕЧТА

Сърце ли си Или си камък Далечен ли си Или аз съм жилав залък  ...

МЕЧТА
МЕЧТА

Сърце ли си Или си камък Далечен ли си Или аз съм жилав залък  ...

МЕЧТА