ДУША

Изправи се , Душа Разкърши се, снага. Няма кой да ти върне минутите. Пусни онзи...

ДУША