Добрият човек

  Мигар добър е онзи, който дава? Или тоз, който прощава? Добрият е добър, защото...

Добрият човек