Ти Си!

Обичай себе си И всичко в теб Защото Ти си Света И цяла една Вселена...

Ти Си!