СИЛНИТЕ

Силните имат най-ярката усмивка. Силните често са тихи. Силните болката не окриляват. Зло и обида...

СИЛНИТЕ