Гладна смърт

  В царствени доспехи. Крият се. Дрипави сърца Шият ги. Жадни уста Пие им се....

Гладна смърт