Бих

Бих те милвала отново. По душата. На голо. Бих те пренаредила. Керемида по керемида. Бих...

Бих